طراح لباس در اصفهان

طراح لباس در اصفهان       نکته های درمورد لباس و طراحی ان : 1-ایا ترکیب رنگ ها باهم سازگاری دارد یاخیر؟ 2-طرح لباس ها متناسب با سلیقه یک قشر ازافراد باشد یاخیر؟ 3-ایا طرح لباس ها باید بهم نزدیک باشند؟ 4-ایا باید در طراحی لباس ب رنگ ها توجه کرد یانه؟ بهترین طراح… ادامه خواندن طراح لباس در اصفهان